# #
0312 286 52 69 info@betulnefes.com

Çukurambar Diş Hekimi

Çukurambar Diş Hekimi

Diş hekimleri, diş ve diş eti hastalıklarını, diş eksikliklerini tedavi ederken; toplum ağız ve diş sağlığının istenilen düzeye gelmesi için hizmet sunan, farklı uzmanlık alanları ile de çalışmalarını zenginleştiren kişilerdir. Ülkemizde diş hekimliği ve diş hekimleri konusu, son 20 yıldır belirli bir aşamaya gelmiştir. Bireylerin ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmeye başlamaları yine diş hekimlerinin koruyucu hekimlik görevini üstlenmeleri ile sağlanmıştır.

Ülkemizin ağız ve diş sağlığı profili son yıllarda istikrarlı şekilde yükselme göstermektedir. Birçok üniversitede Diş Hekimliği Fakültelerinin açılması ve başarılı mezunların verilmesi de, sağlık hizmetlerinin gelişmesini sağlayan etkenlerdendir. Fakat ağız ve diş bakımının günümüzde hala tam olarak doğru uygulanmadığı da saptanan gerçeklerdendir. İnsanların bilinçlenmesi gereken ve önem arz eden ayrıntılar, olası rahatsızlıkların önlenmesinde etkilidir. Bu ayrıntılar; Ağız ve diş hijyeni için kullanılan fırçaların 3 ayda bir yenilenmesi gerektiği, çocuklarda süt dişlerinin ciddiyetle takip edilmesi, yine çocuklarda ilk diş kontrolünün 2.5 yaşında başladığı, ağrı yapan dişin kaybedilmeden tedavi ettirilebilmesi şeklinde örneklendirilebilir.

Bireylerin ağız ve diş sağlığı konusunda yeterli bilgi düzeyine gelebilmeleri, düzenli diş hekimi kontrolü ile sağlanabilecek bir olgudur. Birçok hastanın diş hekimi korkusu, hekim hasta ilişkisinin yeterli düzeyde sağlanamamasından kaynaklanabilmektedir. Ankara Çukurambar mevkiinde hizmet veren Diş Hekimi Betül Nefes, ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlendirici ve teşvik edici şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Çukurambar diş hekimi Dt. Nefes, ağız ve diş sağlığı alanında estetik diş hekimliği, ortodonti, endodonti, cerrahi uygulamalar ve pedodonti gibi örnek verebileceğimiz alanlarda tedavi uygulamaktadır.